Anti-discriminatiebeleid

U-Boss Nautique is de kleinschalige en gespecialiseerde uitzendspecialist die al jaren prominent aanwezig is in de binnenvaart. U-Boss Nautique is gevestigd in Utrecht en is landelijk actief in de binnenvaart. Wij hebben werk in diverse takken dat uiteenloopt van tankervaart tot passagiersvaart.

Anti-discriminatiebeleid

Algemeen
Statement
U-Boss Nautique staat en gaat voor gelijke behandeling. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en/of geslacht, staan wij niet toe. 

Wij staan 100% achter al onze medewerkers die niet meewerken aan discriminatie. 

Hoe doen wij dit?
U-Boss Nautique voert een actief beleid en werkwijze om discriminatie onder eigen personeel en flexwerkers te voorkomen. Dit doen wij door op die momenten die ertoe doen en ons statement na te leven. Voorbeelden hiervan zijn: 

Aandacht in de basistraining 
In de basistraining (nieuwe medewerkers U-Boss Nautique) wordt ruimschoots aandacht besteed aan het thema discriminatie. Waar krijg je mee te maken, hoe ga je om met verzoeken die niet door de beugel kunnen en wat kan je doen om het te voorkomen en te weerleggen? Aan de hand van een praktijkfilmpje over discriminatie gaan de nieuwe medewerkers met elkaar in gesprek over de vragen. 

Geen discriminerende uitingen in onze vacatureteksten 
In onze vacatureteksten maken wij geen onderscheid of geven we voorkeuren aan. Voordat de vacatureteksten online komen worden ze gecontroleerd op directe en indirecte discriminerende uitingen. 

Door in onze algemene voorwaarden expliciet de bejegening van uitzendkrachten op te nemen 
In de algemene voorwaarden van U-Boss Nautique zijn de algemene voorwaarden van de ABU opgenomen, waaronder artikel 19. 
Artikel 19 Bejegening uitzendkracht 
1. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. 

Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten. 

Deze algemene voorwaarden worden aan iedere opdrachtgever verstrekt en zijn ook te vinden op: 
Door mee te doen aan de ABU campagne: ‘Werk jij mee? zeg nee!’ 
U-Boss Nautique maakt gebruik van de materialen behorende bij de ABU campagne ‘Werk jij mee? Zeg nee!’, waaronder de discriminatiewaaier en de website: www.werkjijmeezegnee.nl 

Kennis te toetsen via de App Diversiteit Loont! 
U-Boss Nautique maakt gebruik van de Diversiteit Loont! App, welke beschikbaar wordt gesteld door DOORZAAM. Deze app toetst de kennis op het gebied van discriminatie en draagt bij aan het selecteren zonder vooroordelen.
 
Ons scherp te houden door mee te doen aan mystery calls 
De Onderzoekfabriek voert in opdracht van U-Boss Nautique gedurende het hele jaar door mystery calls uit bij al onze vestigingen. Deze gesprekken worden opgenomen en kunnen door de afdeling Organisatie en Kwaliteit worden beluisterd. Bij het meegaan in een discriminerend verzoek, wordt er contact opgenomen met de medewerker en de manager om dit te bespreken. Ieder kwartaal worden de resultaten gemonitord en intern gepubliceerd. Hiernaast zijn er speciale infographics ontwikkeld, welke ons regelmatig tips & tricks verstrekken. 

Waarborging discriminatiebeleid
U-Boss Nautique verwacht van haar medewerkers dat zij zich committeren en houden aan dit discriminatiebeleid. Om dit beleid te kunnen waarborgen, kan er bij overtreding hiervan aan de medewerker disciplinaire sancties worden opgelegd. 

Klachtenprocedure
Klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij de vertrouwenspersoon: 
lindabos@u-bossuitzendbureau.nl
Het postadres waar een klacht kan worden ingediend is: 
U-Boss Uitzendbureau  | t.a.v. de vertrouwenspersoon | Potterstraat 6 | 3512 TA Utrecht

MENU

Close

Vragen over je toekomstige carrière?

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Een (tijdelijke) baan met pit? Wij leggen graag de perfecte match!
magnifiercrosschevron-down